Menu Zamknij

3 mln zł z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych!

Wniosek o dofinansowanie rozbudowy i przebudowy łącznika łączącego halę sportową z budynkiem Szkoły Podstawowej w Stawiskach został pozytywnie rozpatrzony i na ten cel Gmina otrzyma 3 000 000 zł. To kolejne już wsparcie dla Stawisk z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.

Burmistrz Stawisk starała się m.in. o pieniądze na rozbudowę i przebudowę łącznika między Szkołą Podstawową i nowobudowaną halą sportową w Stawiskach. Dzięki tej inwestycji możliwe będzie utworzenie świetlicy dla uczniów dojeżdżających do szkoły oraz stołówki z zapleczem kuchennym. Realizacja zadania pozwoli też na długo wyczekiwane przeniesienie szatni z zawilgoconych piwnic budynku szkoły, jak również utworzenie niezbędnych dla uczniów i pracowników szkoły nowych łazienek oraz modernizację już istniejących. Łącznik zapewni bezpieczne przemieszczanie się uczniów z budynku szkoły do nowej hali sportowej.

Warto zaznaczyć, iż pierwotny projekt łącznika nie zakładał nowych szatni, świetlicy, stołówki czy też modernizacji łazienek. Z uwagi na bezpieczeństwo dzieci i pracowników szkoły należało to jednak zmienić, dlatego też władze naszej gminy podjęły decyzję o rozbudowie łącznika.

Materiał pochodzi ze strony: stawiski.pl

 

MOŻE CI SIĘ SPODOBAĆ: