Menu Zamknij

Przedszkole

Zdjęcie przedstawia budynek przedszkola w StawiskachNasze przedszkole istnieje od 1976 roku. Pierwszym dyrektorem przedszkola była pani Ludwika Skrzypczak. Od września 2020 roku Miejskie Przedszkole odłączyło się od Zespołu Szkolno – Przedszkolnego i stało się odrębną placówką. Obowiązki dyrektora przedszkola pełni Pani Iwona Bogdańska.

Przedszkole usytuowane jest w centrum miasta, w sąsiedztwie Szkoły Podstawowej. Posiada ono zagospodarowany plac zabaw, który zaspokaja potrzeby ruchowe dzieci na świeżym powietrzu i zachęca do zabawy.

W jednopiętrowym budynku mieści się 4 sale dydaktyczne, aula, gabinet dyrektora, intendenta, pomieszczenia socjalne i zaplecze pionu żywienia. Nasze przedszkole jest kolorowe i bajeczne. Ciągle doskonalimy swoją bazę lokalową. Sale wyposażone są w nowe meble, pomoce dydaktyczne i piękne zabawki.

Do przedszkola uczęszczają dzieci w wieku 3-6 lat. Obecnie w  przedszkolu pracuje 5 grup:

  • Jeżyki
  • Muchomorki
  • Motylki
  • Biedronki
  • Wiewiórki

Placówka czynna jest od poniedziałku do piątku w godzinach 700– 1600.

Kadra pedagogiczna posiada pełne kwalifikacje do pracy w przedszkolu; sześcioro nauczycieli dyplomowanych i jeden nauczyciel mianowany. Praca wychowawczo-dydaktyczna planowana jest zgodnie z podstawą programową wychowania przedszkolnego.

Nasze przedszkole jest jedyną placówką w gminie Stawiski. Wobec dzieci i rodziców pełni rolę wspomagającą i integrującą społeczność lokalną. W realizację naszej misji zaangażowany jest cały personel pedagogiczny, administracyjno-obsługowy, jak również rodzice, a efektem naszej wspólnej pracy jest przedszkole, w którym dzieci czują się ważne, bezpieczne i akceptowane.