Rada Pedagogiczna

Rada Pedagogiczna 2020
Rada Pedagogiczna (rok szkolny 2020/21):

Od lewej, górny rząd:

  • Paczoszka Iwona,
  • Pajer Helena,
  • Sokołowska Katarzyna,
  • Łakus-Dzięgielewska Urszula,
  • Kurpiewska Elżbieta.

Od lewej, dolny rząd:

  • Góralczyk Dominika,
  • Bogdańska Iwona,
  • Czarnecka Barbara.
v