Menu Zamknij
Chłopiec trzymający nad głową książki, w tle tablica ze wzorami.

Mali intelektualiści – II edycja

logotypyZajęcia dodatkowe, w których mają możliwość uczestniczyć dzieciaki z Miejskiego Przedszkola w Stawiskach są realizowane w ramach projektu MALI INTELEKTUALIŚCI – II EDYCJA nr.: WND-RPPD.03.01.01-20-0479/20 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020.

Realizowane będą w następujących dziedzinach:

  1. Mały Informatyk – zajęcia prowadzone z wykorzystaniem tabletów, robota Pfotona mają nauczyć dzieci , że komputer może służyć nie tylko do zabawy, ale również do nauki np. czytania czy liczenia. Przedszkolaki dowiedzą się jak bezpiecznie korzystać z nowych technologii i wykształcą dobre nawyki cyfrowe. Będą rozwijać m.in. logiczne myślenie, wytrwałość i cierpliwość, podzielność uwagi, spostrzegawczość, czy sprawność manualną. Dzieci nauczą się myślenia programistycznego. 
  2. Mały Przyrodnik – zajęcia mają na celu rozwój umiejętności matematyczno – przyrodniczych, rozbudzenie ciekawości światem przyrody, ale też odpowiedzialności za ten świat. Realizowane będą m.in. poprzez wycieczki tematyczno – poznawcze, spacery połączone z obserwacją, zabawy badawcze. Dodatkowe zajęcia prowadzone będą w oparciu o różnorodne środki dydaktyczne w tym m.in. mikroskopy czy gry planszowe i interaktywne, zestawy badawcze. Chodzi o to, by dziecko miało możliwość aktywnie szukać, badać, obserwować, eksperymentować, zbierać i klasyfikować przyrodę.
  3. Mały Szachista – zajęcia maja na celu wszechstronnie wpływać na rozwój dzieci. Dzieci grające w szachy doskonalą swój umysł, pomimo, iż traktują je przede wszystkim jako zabawę. Szachy mogą wpływać na rozwój psychiczny i intelektualny dziecka na następujących płaszczyznach: rozwój zainteresowań; aktywność twórcza; rozwijanie pamięci i uwagi, myślenie logiczno-wyobrażeniowe; rozwój pozytywnych sfer osobowości; konsekwencja i wytrwałość w działaniu; aspekty wychowawcze (treści programu zajęć szachowych dostosowane są do wieku, możliwości, potrzeb i zainteresowań dzieci, a ich poszerzanie i stopniowanie trudności ma za zadanie stymulowanie rozwoju uzdolnień, postaw twórczych i logicznego myślenia).
  4. Mały Konstruktor – to nauka poprzez zabawę klockami Lego stymulująca wielopłaszczyznowy rozwój dziecka, której celem jest m.in. rozwijanie umiejętności logicznego i abstrakcyjnego myślenia, ćwiczenie pamięci i koordynacji wzrokowo – ruchowej, zdolności konstrukcyjnych, trening umiejętności planowania, wnioskowania oraz postrzegania świata i zależności wizualno – przestrzennych. 
  5. Mały Tancerz – Zajęcia tego rodzaju pozwalają ujawnić inicjatywę, kreatywność, aktywność i samodzielność dziecka. Taniec wyrabia w dziecku umiejętności skupiania uwagi, szybkiej orientacji, uczy przestrzegać ładu i porządku. Dodatkowo wyrabia pozytywne cechy charakteru oraz kształci wrażliwość estetyczną. Taniec przyczynia się do rozwoju kompetencji emocjonalno-społecznych: umiejętności komunikacyjnych, rozpoznawania i kierowania swoimi emocjami, budowania dobrych relacji z innymi, ograniczania agresywnych zachowań.
  6. Kurs OTO JA – to zajęcia ogólnorozwojowe dzięki którym dzieci odkrywają swoje talenty i możliwości wzmacniając poczucie własnej wartości i pewności siebie. Dzieci uczą się rozpoznawać i nazywać emocje oraz budować relacje z rówieśnikami. W trakcie zajęć wykorzystywane będą gry interakcyjne.
  7. Kurs OTO JA liczy i eksperymentuje – to zajęcia wszechstronnie rozwijające inteligencję, których celem jest m.in. nabycie przez dziecko wielorakich kompetencji naukowo – technicznych i społecznych, rozbudzenie kreatywności i wyobraźni. Zastosowane metody stworzą w dziecku przekonanie, że nie ma sytuacji bez wyjścia, że zawsze sobie poradzi, a świat jest miejscem przyjaznym i fascynującym.

Partnerem projektu „Mali Intelektualiści” jest Instytut Rozwoju Gospodarczego.

Celem głównym projektu jest rozszerzenie oferty edukacyjnej poprzez wdrożenie dodatkowych zajęć kształtujących kompetencje kluczowe u przedszkolaków w okresie realizacji projektu, który potrwa do końca lipca 2023 roku.

MOŻE CI SIĘ SPODOBAĆ: