Warning: The magic method Download_Attachments::__wakeup() must have public visibility in /home/klient.dhosting.pl/mpstawiski/stawiski.dkonto.pl/public_html/wp-content/plugins/download-attachments/download-attachments.php on line 106
List Marszałka Województwa Podlaskiego Artura Kosickiego z okazji Święta Konstytucji 3 Maja – Miejskie Przedszkole w Stawiskach
Menu Zamknij
Na zdjęciu Artur Kosicki Marszałek województwa Podlaskiego siedząc za biurkiem podpisuje dokumenty. W tle polskie flagi.

List Marszałka Województwa Podlaskiego Artura Kosickiego z okazji Święta Konstytucji 3 Maja

Szanowni Państwo!

Są takie wydarzenia w historii naszego kraju, które w szczególny sposób łączą wszystkich Polaków. Do nich należy Konstytucja 3 Maja. Jest ona wspaniałym dowodem na mądrość naszych przodków. 232 lata temu stworzyli oni nowoczesną ustawę zasadniczą, stawiającą Polskę w gronie najbardziej światłych państw Europy i Świata.

Piękny był obraz Majowej Jutrzenki, która zajaśniała Polakom w 1791 roku. Jej blask trwał jednak kilkanaście miesięcy. Unicestwiły ją – spisek magnacki znany jako konfederacja targowicka oraz zbrojna interwencja carskiej Rosji. Skutkiem klęski sił patriotycznych był II rozbiór Polski, a po kolejnym, III rozbiorze w 1795 roku, nasz kraj na wiele lat oplotły kajdany zaborczej niewoli.

Obecnie, żyjąc w wolnym, suwerennym i niepodległym państwie, z dumą obchodzimy Święto Konstytucji 3 Maja. Jest to również doniosła chwila, gdy różniąc się na co dzień oraz mając inne poglądy na wiele spraw, w tym dniu jesteśmy zespoleni w naszym patriotyźmie. Jego wartość jest szczególnie ważna w obecnej sytuacji międzynarodowej, spowodowanej rosyjską agresją na Ukrainę.

Konflikt wojenny na Ukrainie, którego obecnie doświadczamy jest także przykładem jak ważne jest kształtowanie architektury pokoju. Tak postępują wszystkie narody, które w demokratyczny sposób budują wspólny europejski dom i chcą żyć w nim we wzajemnym szacunku.

Tak czynimy również w Podlaskiem, w naszym regionalnym domu, gdzie zgodną wspólnotę tworzą różne narody, kultury i religie, spełniając ponadczasowe idee zawarte w Konstytucji 3 Maja.

Życzę Państwu radosnych obchodów 3-majowego święta.

Z wyrazami szacunku,
Artur Kosicki
Marszałek Województwa Podlaskiego

MOŻE CI SIĘ SPODOBAĆ: